Ngày đăng bài: 27/03/2024 14:51
Lượt xem: 74039
Thông báo v/v thay đổi thông tin tài khoản đăng nhập sử dụng Thư viện Trường Đại học Nha Trang (đối với người dùng là CBGV, học viên, sinh viên của Trường)
Thư viện sử dụng chứng thực tập trung cho tài khoản người dùng là cán bộ, học viên, sinh viên của Trường

     

    Tài khoản tại Thư viện của người dùng trong Trường sẽ được điều chỉnh giống với tài khoản mà CBGV và sinh viên, học viên đã được Nhà Trường cấp và đang sử dụng trên các trang web của Trường, cụ thể như sau:

    Từ ngày 27/03 - 28/03/2024, Thư viện tiến hành điều chỉnh tài khoản đăng nhập vào thư viện số (gồm thông tin: mã đăng nhập và mật khẩu) để giống với tài khoản mà cán bộ, sinh viên, học viên của Trường đang dùng trên các trang canbo.ntu.edu.vn, elearning, sinhvien.ntu.edu.vn.

    Thông tin mật khẩu ứng với mã Cán bộ, mã SV, học viên mà Thư viện đã cấp cho người dùng từ trước sẽ bị vô hiệu hóa.

    Để đăng nhập vào website Thư viện https://thuvien.ntu.edu.vn/  người dùng phải sử dụng tài khoản do Nhà Trường đã cấp:

  • Đối với Cán bộ: Tài khoản đăng nhập website Thư viện cũng chính là tài khoản theo mã cán bộ, đang sử dụng tại trang web cán bộ  https://canbo.ntu.edu.vn
  • Đối với Sinh viên, học viên: Tài khoản Thư viện cũng chính là tài khoản đang sử dụng tại trang web https://sinhvien.ntu.edu.vn

      Các trường hợp gặp vấn đề đăng nhập vào trang web Thư viện, vui lòng liên hệ email thư viện: thuvien@ntu.edu.vn.

Tài nguyên & Dịch vụ
Cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác (Năm học 2021-2022)
Thông tin tài liệu, liên hệ, giá và hình thức vận chuyển
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

Quy định về thẻ và Chính sách sử dụng thư viện
Quy định, chính sách sử dụng tài liệu giấy và số
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn