Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang

+ Bước 1: Vào website thư viện, đăng nhập với tài khoản thư viện của mình (nhập mã, mật khẩu).

+ Bước 2: Chọn mục Tài khoản.

+ Bước 3: Chọn mục Mượn trả tài liệu in

+ Bước 4: Nhấn đúp chuột vào chữ Gia hạn của dòng tài liệu cần gia hạn mượn.

+ Bước 5: Kiểm tra xem Hạn trả của tài liệu đã tăng lên -> Gia hạn thành công.

+ Bước 6: Đăng xuất khỏi tài khoản.

Ví dụ: Bạn đọc có mã số 14001011 đăng nhập và gia hạn tài liệu online.

Ghi chú: 

  • Chỉ áp dụng gia hạn 1 lần duy nhất, cho mỗi tài liệu đang muọn.

  • Gia hạn online chỉ có hiệu lực vào ngày cuối cùng theo hạn trả của tài liệu. (Ví dụ bạn mượn tài liệu Vi sinh vật học/ Nguyễn Lân Dũng, đến ngày 23/09/2015 phải trả, thì ngày 23/09/2015 mới được gia hạn online).