Thông báo Tập huấn sử dụng thư viện đối với K59
Thời gian tập huấn và tiếp nhận đăng ký tập huấn
Thông báo danh sách sinh viên đang nợ quá hạn và đang mượn tài liệu tại Thư viện đến hết ngày 01/08/2017
Danh sách sinh viên đang mượn tài liệu hoặc đã quá hạn (Đến hết ngày 01/8/2017)
Thông báo thời gian phục vụ tại kho sách trong dịp hè 2017
Phục vụ theo giờ hành chính kể từ ngày 19/06/2017
Một số trang web luyện thi IELTS miễn phí
Địa chỉ và mô tả về trang web
Thông báo nghỉ lễ 30/4 và ngày 01/5
Ngưng phục vụ bạn đọc trong 3 ngày
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11