Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện đối với sinh viên K62
Thời gian tiếp nhận đăng ký và tập huấn
Thông báo tạm ngưng phục vụ Sáng thứ 7, ngày 17/10/2020
Tham dự lễ Khai giảng năm học - Tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/10/2020
Thông báo v/v thu nhận Đồ án/khóa luận
“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”
Thông báo thay đổi thời gian phục vụ bạn đọc
Phục vụ ca tối (từ ngày 8/6/2020)
Thông báo tăng lượt tải tài liệu số phục vụ học tập và nghiên cứu
Tăng gấp đôi lượt tải tài liệu trên thư viện số kể từ 31/03/2020
Thông báo lịch phục vụ của Thư viện dịp Tết Nguyến Đán
Thời gian phục vụ bạn đọc tại Thư viện dịp Tết và sau Tết
Lịch tập huấn sử dụng thư viện bổ sung
Dành cho tất cả sinh viên chưa tham gia tập huấn sử dung thư viện
Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28/10/2019
Tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào ngày 28/10
Thông báo thay đổi chính sách mượn tài liệu tại kho
Tăng thời hạn mượn tài liệu lên 14 ngày cho tất cả các sách
Thông báo lịch phục vụ trong tháng 9/2019 tại Thư viện
Trong tháng 9, Thư viện không phục vụ ca tối (các ngày từ thứ hai đến thứ 6)
Thông báo lịch phục vụ dịp hè 2019
Phục vụ theo giờ hành chỉnh từ ngày 9/7/2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10