Thông báo nghỉ lễ 30/4 và ngày 01/5
Ngưng phục vụ bạn đọc trong 3 ngày
Thông báo tổ chức Hội sách trường Đại học Nha Trang năm 2017
Sách - Học tập và lập thân: Diễn ra từ ngày 14-15/04/2017 tại Hội trường số 2 và Khu vực Nhà truyền thống
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Nghỉ lễ, Tạm ngưng phục vụ ngày 06/04/2017
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch
Thời gian tạm ngưng phục vụ trong dịp Tết Dương lịch
Thông báo thay đổi chính sách sử dụng trên thư viện số
Cho phép đọc online và tải tài liệu (có áp hạn ngạch)
Thông báo tạm ngưng phục vụ ca chiều ngày 09/11/2016
Ngưng phục vụ phục vụ tại thư viện, ca chiều ngày 09/11/2016
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10