Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 20/11/2018
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Duy trì tủ sách 1000 quyển của TV Tỉnh Khánh Hòa tại TV ĐH Nha Trang
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 11/2018
Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 24/10/2018
Hội nghị Công nhân viên chức - Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 24/10/2018
Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện đối với k60
Thời gian tập huấn và tiếp nhận đăng ký tập huấn
Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 12/09/2018
Thư viện học Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng ủy
Thông báo nghỉ lễ 2/9 và thời gian phục vụ lại ca tối của Thư viện
Nghỉ lễ 2/9 và bắt đầu phục vụ ca tối từ ngày 4/9/2018
Thông báo tạm ngưng phục vụ ca tối ngày 11/05/2018
Ngưng phục vụ buổi tối ngày 11/05/2018
Thông báo nghỉ lễ dịp 30/4 và ngày 1/5
Thư viện tạm ngưng phục vụ dịp lế
Thông báo về lớp Tập huấn sử dụng thư viện bổ sung (được tổ chức miễn phí hàng tuần tại Thư viện)
Dành cho Sinh viên chưa qua tập huấn đầu khóa và sinh viên có nhu cầu được tập huấn lại
Thông báo nghỉ Tết, thời gian làm việc trước và sau tết Nguyên Đán của Thư viện
Thời gian phục vụ theo giờ hành chính và thời điểm bắt đầu làm ca.
Thông báo tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/01/2018
Thư viện tham gia học Nghị quyết TW6 khóa XII
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9