Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

smiley Để sử dụng máy mượn sách tự động, bạn đọc cần phải có thẻ Thư viện tích hợp, tài khoản số Thư viện, mật khẩu phải là 1 dãy tối thiểu 6 kí tự dạng số hoặc ký tự.

                                            

- Bước 1: Chọn mục Mượn trên màn hình.

- Bước 2: Đưa thẻ vào Vị trí đọc thẻ 1 hoặc Vị trí đọc thẻ 2, để máy nhận thông tin Mã tài khoản Thư viện của bạn.

- Bước 3: Nhập mã Pin (mật khẩu) cho tài khoản thư viện.

- Bước 4: Đặt từng quyển sách vào Vị trí đặt sách, đợi vài giây để máy nhận và hiển thị thông tin của sách trên màn hình. (Cột Tình trạng sẽ là OK, nếu quá trình mượn thành công).

- Bước 5: Nhấn chọn Không (không in hóa đơn) và thoát khỏi giao diện mượn sách.

Lưu ý: Khi mượn sách, nên đọc thông tin trên màn hình, nếu không mượn được qua máy hãy liên hệ quầy thủ thư

    Video Hướng dẫn sử dụng máy Mượn sách tự động tại : https://youtu.be/43FRZlxb3Oc