Thông báo nghỉ Tết, thời gian làm việc trước và sau tết Nguyên Đán của Thư viện
Thời gian phục vụ theo giờ hành chính và thời điểm bắt đầu làm ca.
Cứ đi để lối thành đường / Hồ Phụng Hoàng Phoenix (cx)
Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam. Cứ đi - để lối thành đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu và lẽ sống của mình. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng không thay đổi mà chính là tìm ra điểm bất biến trong thế giới mau thay đổi này: đó là hiểu rõ bản thân.
Thông báo tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/01/2018
Thư viện tham gia học Nghị quyết TW6 khóa XII
Thư viện mùa thi
Không khí học tập của sinh viên tại Thư viện chuẩn bị cho thi học kỳ I năm học 2017-2018
Thêm 300 đầu sách mới - Tủ sách Thư viện Tỉnh tại Thư viện Đại học Nha Trang
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 12
Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28/11/2017
Ngưng phục vụ (ca ngày và ca tối) ngày 28/11/2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23