Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường


1. Thư viện phát giáo trình TOEIC cho sinh viên (gồm sách và CD). Thủ tục nhận sách như sau:

  - Phát giáo trình theo tập thể lớp, nhóm.
  - Lớp trưởng nộp danh sách có chữ ký của các sinh viên đăng ký mua sách trong lớp và phát sách cho các bạn đã đăng ký.
  - Địa điểm nhận sách: Nhà TV1 Thư viện.
  - Tiền giáo trình: 150.000đ. Nhà trường sẽ thu vào học phí (có mục Tài liệu/giáo trình TOEIC).

 

2. Giáo trình TOEIC phiên bản dành cho Học viên cao học
    - Học viên mua tài liệu tại nhà TV1.
    - Giá tài liệu: 200.000đ (Gồm sách và CD).