Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường

1. Thư viện bán giáo trình Life cho sinh viên

  - Giáo trình Life A1, A2. A2, B1
  - Sinh viên mua trực tiếp tại quầy thủ thư - Kho sách nhà TV1 - Thư viện.

  - Giá: 180.000đ/cuốn giáo trình (Giá mới áp dụng từ tháng 8/2018)

                                           

2. Sinh viên thuộc diện được Trường hỗ trợ mượn sách.

  Cần đem theo thẻ sinh viên, ký nhận cam kết khi nhận sách, bảo quản và trả sách đúng thời hạn.