Cung cấp tài liệu học tập

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Thư viện cung cấp một số đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập: Sinh viên, học viên có nhu cầu, vui lòng liên hệ quầy thủ thư, tại nhà TV1- Thư viện. Trường hợp mua theo nhóm, lớp hoặc ở xa có thể liên hệ qua điện thoại, 

1. Giáo trình Life: A1, A2, B1: Giá bán 180.000đ/quyển (năm học 2019-2020)

                          

Liên hệ mua giáo trình tại quầy thủ thư, chi tiết liên hệ:

ĐT 02582 471 443. hoặc cô Ngọc Thảo  0977583777

 

2. Các tài liệu học tập khác:

- Reading 1, 3;  Listening 1,3 và một số bài giảng phục vụ học Tiếng anh khác.

- Đại số tuyến tính, Giải tích.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác- Lê nin.

Liên hệ cô Nguyễn Thị Hiền Trang: sđt/zalo 0984 303 086, email Trangnth@ntu.edu.vn