Creating significant learning experiences, revised and updated : An Integrated Approach to Designing College Courses / L. Dee Fink
Cuốn sách cung cấp những công cụ, quy trình và khái niệm vô giá để thiết kế giảng dạy, là cuốn sách quý giảng viên đại học nên đọc.
Trao đổi thảo luận
Chiền lược và chính sách kinh doanh
(post by:Cẩm Lai replies:2 views:10421)
17/01/2022 3:25:44 CH
TrangTV
Giới hạn tải tài liệu số đối với sinh viên
(post by:pdq.a07 replies:3 views:4083)
03/11/2021 2:59:49 CH
TrangTV
tải 1 chương trong tài liệu
(post by:10122 replies:1 views:3539)
14/10/2021 2:53:20 CH
TrangTV
Tải tài liệu số
(post by:Phuong replies:1 views:4065)
04/10/2021 9:03:27 SA
TrangTV
Không đọc được tài liệu!
(post by:ZRWPHE replies:1 views:9167)
12/12/2018 5:18:50 CH
Nguyễn Thị Hiền Trang
Sử dụng tài liệu số
(post by:Hà Hằng replies:1 views:9143)
14/11/2018 2:11:14 CH
TrangTV
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Luật thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư