Ngày đăng bài: 14/04/2020 14:47
Lượt xem: 651092
Khai thác Thư viện số BNEUF và Atlas chuyên gia trong thời gian dịch bệnh Covid-19
Thư viện số BNEUF (https://bneuf.auf.org/) do AUF xây dựng phát triển từ năm 2017 đến nay

Ngoài việc đang có trên 11 triệu đơn vị tài nguyên học liệu thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa, v.v.), AUF cũng đã nhanh chóng huy động các đối tác của mình để có những biện pháp hỗ trợ tức thời trong thời gian dịch Covid-19 tiếp diễn, trực tiếp hay gián tiếp thông qua BNEUF. Ví dụ:

  • EDUNAO: hiện có nhiều khoá học trực tuyến được cung cấp miễn phí
  • Microsoft: cấp quyền truy cập các hệ thống làm việc phối hợp trực tuyến miễn phí trong 6 tháng
  • Nomad Education: ứng dụng giáo dục cho người học ở mọi bậc học
  • Numérique Premium: cấp quyền truy cập miễn phí 3500 ấn phẩm (khoa học xã hội, nhân văn và luật) đến ngày 22/04/2020 thông qua tài khoản người dùng sau: kí danh (login) = ‘np_bneuf_auf’ và mật khẩu (password) = ‘np_bneuf_auf’
  • OpenClassrooms: mở quyền truy cập miễn phí 600 khoá học dạng MOO

Địa chỉ trang web: https://bneuf.auf.org/

 

Tài nguyên & Dịch vụ
Cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác (Năm học 2021-2022)
Thông tin tài liệu, liên hệ, giá và hình thức vận chuyển
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

Quy định về thẻ và Chính sách sử dụng thư viện
Quy định, chính sách sử dụng tài liệu giấy và số
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn