Giới thiệu danh mục sách mới bổ sung năm 2023
Thông tin tài liệu mới bổ sung
Thêm 400 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 8/2022
Tủ sách Thư viện tỉnh Khánh Hòa tại Thư viện trường Đại học Nha Trang
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 10/2020
Luân chuyển 300 đầu sách mới, duy trì tủ sách 1000 cuốn của Thư viện tỉnh khánh Hòa tại Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Thư viện đón nhận sách tặng từ Tập thể và giảng viên khoa Cơ khí nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm 2020
Sách chuyên khảo ngành Cơ Khí đã được Khoa Cơ Khí- Trường Đại học Nha Trang trao tặng Thư viện
Khai thác Thư viện số BNEUF và Atlas chuyên gia trong thời gian dịch bệnh Covid-19
Thư viện số BNEUF (https://bneuf.auf.org/) do AUF xây dựng phát triển từ năm 2017 đến nay
Thông tin liên hệ mua giáo trình Life, tài liệu học tập
Từ ngày 1/4/2020 không mua sách trực tiếp tại thư viện - Liên hệ để chuyển sách qua bưu điện
Danh mục sách biếu tháng 3/2019
Thư viện nhận 10 đầu sách
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9