Trả sách tự động 24/7
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7

smiley Máy nhận trả sách 24/7Thực hiện trả từng quyển sách trên máy qua hai bước.

- Bước 1: Cầm sách đặt vào vị trí quét sách (Đặt sách song song với biểu tượng bàn tay cầm sách có trên máy).

- Bước 2: Đưa sách vào vị trí nhận trả sách (nên đưa gáy sách hướng vào trong để tránh hỏng và kẹt sách)

- Video Hướng dẫn sử dụng máy Trả sách 24/7 xem tại:Hướng dẫn trả sách tự động qua máy tại Thư viện Trường Đại học Nha Trang - YouTube