Cung cấp tài liệu học tập

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Thư viện cung cấp một số đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập: Sinh viên, học viên có nhu cầu, vui lòng liên hệ quầy thủ thư, tại nhà TV1- Thư viện. Trường hợp mua theo nhóm, lớp có thể liên hệ qua điện thoại, thư viện sẽ giao tận lớp học.

- Giáo trình Life: A1 : Giá bán 175.000đ/ quyển

                           A2, B1: Giá bán 180.000đ/quyển

                          

- Reading 1, 3;  Listening 1,3 và một số bài giảng phục vụ học Tiếng anh khác.

- Đại số tuyến tính, Giải tích.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

Liên hệ mua giáo trình tại quầy thủ thư, chi tiết liên hệ: ĐT 02583 471 443.