Tìm kiếm
Phạm vi: 
Trao đổi thảo luận
không truy cập
(post by:ngocvuong replies:1 views:338)
27/05/2016 3:53:41 CH
TrangTV
Không truy cập được wifi tại HT2 và thư viện
(post by:Duy Minh replies:0 views:560)
07/04/2016 2:39:29 CH
Duy Minh
học VB2 sử dụng thư viện
(post by:nguyễn đức trí replies:1 views:542)
25/03/2016 2:48:09 CH
TrangTV
Thắc mắc về thời gian phục vụ của thư viện
(post by:hoaha replies:1 views:676)
07/03/2016 7:52:42 SA
TrangTV
Giới thiệu một số bài báo, tài liệu tham khảo do giáo sư Cottrell sưu tầm
Bao gồm 15 bài báo, tài liệu tham khảo do giáo sư Cottrell sưu tầm
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư

Danh mục TLHT cho các học phần ngành KDTM - Kiến thức ngành
Giới thiệu danh mục tài liệu học tập, ngành kinh doanh thương mại