Cứ đi để lối thành đường / Hồ Phụng Hoàng Phoenix (cx)
Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam. Cứ đi - để lối thành đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu và lẽ sống của mình. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng không thay đổi mà chính là tìm ra điểm bất biến trong thế giới mau thay đổi này: đó là hiểu rõ bản thân.
Trao đổi thảo luận
Tìm tài liệu sinh sản tôm Tít
(post by:lu khach replies:1 views:97)
05/03/2018 3:43:09 CH
TrangTV
Hết hạn sử dụng thẻ thư viện
(post by:phamhanh replies:1 views:611)
21/09/2017 1:48:12 CH
TrangTV
Thẻ thư viện trong tình trạng han chế CSD
(post by:Dũng replies:1 views:482)
25/08/2017 11:03:05 SA
TrangTV
giới hạn sử dụng thư viện số
(post by:nguyễn quốc đạt replies:1 views:1470)
18/01/2017 8:07:36 SA
TrangTV
Không đọc được tài liệu
(post by:ancu_lan replies:2 views:1261)
06/01/2017 4:51:17 CH
ancu_lan
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư