Phải trái đúng sai / Michael J. Sandel.
Lúc nhỏ chúng ta được dạy phải làm những điều đúng và tránh những việc sai sai trái. Nhưng càng nhiều tuổi chúng ta không thể phân định rạch ròi đúng và sai. Quyển sách này cho chúng ta thấy điều đó, ở đây không có đúng và sai chỉ có quan điểm.
Trao đổi thảo luận
giới hạn sử dụng thư viện số
(post by:nguyễn quốc đạt replies:1 views:185)
18/01/2017 8:07:36 SA
TrangTV
Không đọc được tài liệu
(post by:ancu_lan replies:2 views:250)
06/01/2017 4:51:17 CH
ancu_lan
Giúp đỡ tài liệu CD ROM
(post by:lu khach replies:2 views:602)
11/11/2016 12:55:09 CH
lu khach
cô ơi kiểm tra giúp em với
(post by:phương replies:1 views:646)
04/11/2016 8:25:52 SA
TrangTV
không truy cập được tài liệu số
(post by:ngocthuy replies:1 views:648)
31/10/2016 11:23:49 SA
TrangTV
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn
Giới thiệu một số bài báo, tài liệu tham khảo do giáo sư Cottrell sưu tầm
Bao gồm 15 bài báo, tài liệu tham khảo do giáo sư Cottrell sưu tầm
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư