Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn
Bạn muốn dấn thân vào nghiên cứu khoa học? Bạn muốn nghiên cứu khoa học nhưng không biết ý tưởng đến từ đâu? tiêu chí gì để đánh giá ý tưởng có xứng đáng để theo đuổi? Cách thiết kế nghiên cứu, cách soạn thảo bài báo khoa học, công bố kết quả ở đâu? là những câu hỏi sẽ được giải đáp qua cuốn sách này
Trao đổi thảo luận
Chiền lược và chính sách kinh doanh
(post by:Cẩm Lai replies:0 views:2617)
07/03/2019 11:34:38 CH
Cẩm Lai
Không đọc được tài liệu!
(post by:ZRWPHE replies:1 views:2257)
12/12/2018 5:18:50 CH
Nguyễn Thị Hiền Trang
Sử dụng tài liệu số
(post by:Hà Hằng replies:1 views:2584)
14/11/2018 2:11:14 CH
TrangTV
Không đọc được tài liệu
(post by:ancu_lan replies:3 views:4336)
06/01/2017 4:51:17 CH
ancu_lan
Tìm tài liệu sinh sản tôm Tít
(post by:lu khach replies:1 views:2727)
05/03/2018 3:43:09 CH
TrangTV
Hết hạn sử dụng thẻ thư viện
(post by:phamhanh replies:1 views:1608)
21/09/2017 1:48:12 CH
TrangTV
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư