Để Thành Công Trong Cuộc Sống (64 Bức Thư Gửi Con Trai Của Cha)
Cuốn sách nổi tiếng, có lịch sử hơn 200 năm, là tác phẩm tràn đầy tính giáo dục về tình cảm, trí tuệ và lễ nghi trong giao tiếp xã hội.
Trao đổi thảo luận
Chiền lược và chính sách kinh doanh
(post by:Cẩm Lai replies:2 views:9310)
17/01/2022 3:25:44 CH
TrangTV
Giới hạn tải tài liệu số đối với sinh viên
(post by:pdq.a07 replies:3 views:3223)
03/11/2021 2:59:49 CH
TrangTV
tải 1 chương trong tài liệu
(post by:10122 replies:1 views:2753)
14/10/2021 2:53:20 CH
TrangTV
Tải tài liệu số
(post by:Phuong replies:1 views:3223)
04/10/2021 9:03:27 SA
TrangTV
Không đọc được tài liệu!
(post by:ZRWPHE replies:1 views:8394)
12/12/2018 5:18:50 CH
Nguyễn Thị Hiền Trang
Sử dụng tài liệu số
(post by:Hà Hằng replies:1 views:8548)
14/11/2018 2:11:14 CH
TrangTV
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư