• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 658
    Nhan đề: Bài giảng học phần nhập môn quản trị học / Trần Thị Ái Cẩm

DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Ái Cẩm
Nhan đề Bài giảng học phần nhập môn quản trị học / Trần Thị Ái Cẩm
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 126 p.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Nhập môn quản trị học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173995
00214
0049C89227E-C5C3-45E8-A642-F9F3C1CBA99A
005202210170951
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221017095136|zngavt
082 |a658
100 |aTrần Thị Ái Cẩm
245 |aBài giảng học phần nhập môn quản trị học / |cTrần Thị Ái Cẩm
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a126 p.
650 |aQuản trị học
690 |aNhập môn quản trị học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/baigiangnhapmonquantrihoc_tranthiaicam/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét