Sức mạnh của tập trung / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt; Người dịch: Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh
Mỗi chương sách là các kế hoạch, phương pháp được minh họa bằng những câu chuyện cuốn hút, những bức tranh hài hước
Trao đổi thảo luận
Hết hạn sử dụng thẻ thư viện
(post by:phamhanh replies:1 views:263)
21/09/2017 1:48:12 CH
TrangTV
Thẻ thư viện trong tình trạng han chế CSD
(post by:Dũng replies:1 views:241)
25/08/2017 11:03:05 SA
TrangTV
giới hạn sử dụng thư viện số
(post by:nguyễn quốc đạt replies:1 views:1204)
18/01/2017 8:07:36 SA
TrangTV
Không đọc được tài liệu
(post by:ancu_lan replies:2 views:1006)
06/01/2017 4:51:17 CH
ancu_lan
Giúp đỡ tài liệu CD ROM
(post by:lu khach replies:2 views:1315)
11/11/2016 12:55:09 CH
lu khach
Thông tin tiếp nhận bài giảng
Địa chỉ email nhận bài giảng, yêu cầu và danh sách tiếp nhận bài giảng tại thư viện
Vản bản pháp quy ngành thư viện
Các văn bản pháp quy: Công ước Bern, Hiệp ước WIPO, Luật sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh thư viện, Tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu
Hỗ trợ trực tuyến


Chat với thủ thư