Sách tiếng Việt
660.63 Th 500
Thu nhận protein, chất màu từ phế liệu thủy sản và ứng dụng /
DDC 660.63
Nhan đề Thu nhận protein, chất màu từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / Trang Sĩ Trung (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 180 tr. ; 24 cm
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Phế liệu thủy sản-Ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Phế liệu thủy sản-Chiết xuất
Môn học Công nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
Môn học Công nghệ hiện đại trong chế biến thủy sản. (Mã môn học:FOT703)
Môn học Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT508)
Môn học Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT507)
Tác giả(bs) CN Trang Sĩ Trung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mỹ Hương
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Đan Phượng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028194-6
Địa chỉ NTUKho mượn(5): 3000038201-4, 3000038308
000 00000nam a2200000 4500
00171780
00211
004B0675D21-3720-4C36-8763-A02155507C8F
005201711031549
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|y20171103154936|zvanpth
082 |a660.63|bTh 500
245 |aThu nhận protein, chất màu từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / |cTrang Sĩ Trung (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2016
300 |a180 tr. ; |c24 cm
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường đại học Nha Trang
650 |aPhế liệu thủy sản|xỨng dụng
650 |aPhế liệu thủy sản|xChiết xuất
690|aCông nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
690|aCông nghệ hiện đại trong chế biến thủy sản. (Mã môn học:FOT703)
690|aQuản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT508)
690|aTận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản (Mã HPCH: SPT507)
700 |aTrang Sĩ Trung
700 |aNguyễn Thị Mỹ Hương
700 |aPhạm Thị Đan Phượng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028194-6
852|aNTU|bKho mượn|j(5): 3000038201-4, 3000038308
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/thunhanprotein_trangsitrungthumbimage.jpg
890|a8|b37
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038308 Kho mượn 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:06-10-2020
2 3000038204 Kho mượn 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:16-11-2020
3 3000038203 Kho mượn 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 6
4 3000038202 Kho mượn 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:16-11-2020
5 3000038201 Kho mượn 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:16-11-2020
6 1000028196 Kho đọc Sinh viên 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:23-10-2020
7 1000028195 Kho đọc Sinh viên 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:16-11-2020
8 1000028194 Kho đọc Sinh viên 660.63 Th 500 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét