• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 621.402 B 103
    Nhan đề: Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác

DDC 621.402
Nhan đề Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản H : Khoa học và kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 262 tr. ; 29 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật nhiệt-Bài tập
Môn học Kỹ thuật nhiệt
Tác giả(bs) CN Trần Đại Tiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Nghĩa
Tác giả(bs) CN Khổng Trung Thắng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000029191-5
Địa chỉ NTUKho mượn(10): 3000038981-90
000 00000nam a2200000 4500
001147266
00214
004EAE411FD-962B-4019-9E74-9F14499F7156
005202106180952
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210618095214|bvanpth|c20210429145050|doanhntk|y20210429144829|zoanhntk
082 |a621.402|bB 103
245 |aBài tập kỹ thuật nhiệt / |cTrần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aH : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2019
300 |a262 tr. ; |c29 cm
650 |aKỹ thuật nhiệt|xBài tập
690 |aKỹ thuật nhiệt
700 |aTrần Đại Tiến
700|aNguyễn Hữu Nghĩa
700|aKhổng Trung Thắng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000029191-5
852|aNTU|bKho mượn|j(10): 3000038981-90
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/anhbia/baitapkythuatnhiet_trandaitienthumbimage.jpg
890|a15|b209
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000029193 Kho đọc Sinh viên 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:20-03-2023
2 1000029194 Kho đọc Sinh viên 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-04-2023
3 3000038988 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:22-09-2023
4 3000038983 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:11-10-2023
5 3000038986 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:16-11-2023
6 1000029195 Kho đọc Sinh viên 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:16-11-2023
7 3000038984 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:02-02-2024
8 3000038987 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:05-04-2024
9 3000038989 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 14 Hạn trả:16-04-2024
10 3000038990 Kho mượn 621.402 B 103 Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:08-07-2024
Nhận xét