thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023
Tạm ngưng phục vụ ngày 04/12/2023

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào ngày 04/12/2023.

Lý do: Tham dự học nghị quyết.

 


Nhận xét