Thông báo danh mục Khóa luận/luận văn luận án, sách biếu mới đưa vào phục vụ tháng 7 và tháng 8/2017
Danh mục Khóa luận, luận văn, luận án và sách biếu

Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, danh mục Luận văn, 1 số sách biếu tháng 6/2017. Xem danh mục

Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và tham khảo tại kho luận văn, bản số thư viện đang tiếp tục xử lý để bạn đọc có thể tra cứu nội dung online trên thư viện số (Trang web của thư viện)!.


Nhận xét