Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn
Bạn muốn dấn thân vào nghiên cứu khoa học? Bạn muốn nghiên cứu khoa học nhưng không biết ý tưởng đến từ đâu? tiêu chí gì để đánh giá ý tưởng có xứng đáng để theo đuổi? Cách thiết kế nghiên cứu, cách soạn thảo bài báo khoa học, công bố kết quả ở đâu? là những câu hỏi sẽ được giải đáp qua cuốn sách này

Không đi vào chi tiết về phương pháp mà cuốn sách cung cấp cho các bạn mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học thấy được hành trình trước mắt để chuẩn bị. Với 21 tiêu đề gợi mở như: Tại sao nghiên cứu khoa học?; Thế nào là “cái mới” trong khoa học?; Cách thiết kế bộ câu hỏi; Trị số P trong nghiên cứu khoa học; Khoa học Việt Nam đang ở đâu; Những vấn đề thời sự…, bạn đọc sẽ được dẫn dắt qua một quy trình nghiên cứu khoa học từ lúc hình thành ý tưởng, thu thập dữ liệu qua thí nghiệm, đến cách soạn bài báo khoa học bằng tiếng Anh, và công bố kết quả khoa học.

Mỗi quy trình được minh họa bằng những ví dụ thực tế sinh động cùng những kinh nghiệm và trải nghiệm của chính tác giả. sẽ giúp bạn đọc cảm thấy nghiên cứu khoa học là một hành trình khám phá thú vị và hào hứng.    

Sách đã có bản số tại thư viện đại học Nha Trang: Xem chi tiết 


Nhận xét