Thông báo lịch phục vụ Từ ngày 24-30/6/2019
Phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính

Từ ngày 24-30/6/2019, Bộ phận Phục vụ - Thư viện sẽ phục vụ bạn đọc trong giờ hành chính

Cụ thể: Từ thứ hai đến thứ 6,

            Sáng:  Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

            Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

            Tối: Không phục vụ.

Từ ngày 1/7/2019, Thư viện phục vụ lại như thường lệ (Có phục vụ ca tối).


Nhận xét