Thông báo nghỉ lễ 2/9 và thời gian phục vụ lại ca tối của Thư viện
Nghỉ lễ 2/9 và bắt đầu phục vụ ca tối từ ngày 4/9/2018

Thời gian nghỉ lễ 2/9/2018: Thư viện nghỉ từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9/2018.

Từ ngày 04/9/2018. Thư viện phục vụ như thông lệ trong năm học: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần có phục vụ ca tối , thứ 7 và chủ nhật làm theo giờ hành chính -không phục vụ ca tối.


Nhận xét