Thông báo tạm ngưng phục vụ ca tối ngày 11/05/2018
Ngưng phục vụ buổi tối ngày 11/05/2018

Thư viện tạm ngưng phục vụ tối ngày 11/5/2018.

Lý do: Phun thuốc diệt muỗi vào cuối giờ chiều, nên ca tối tạm thời ngưng phục vụ.

 


Nhận xét