Thông báo nghỉ lễ dịp 30/4 và ngày 1/5
Thư viện tạm ngưng phục vụ dịp lế

Thư viện nghỉ phục vụ trong dịp lễ 30/4 và ngày 1/5 như sau:

- Nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5/2018.

- Từ ngày 2/5/2018 Thư viện mở cửa phục vụ như thường lệ.


Nhận xét