Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 25/04/2018
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thư viện tạm ngưng phục vụ vào Thứ 4, 25/04/2018 (Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày 10 tháng 03 ÂL).

Sau ngày 25/4/2018, Thư viện phục vụ như thường lệ.


Nhận xét