Ngày đăng bài: 07/03/2023 15:50
Lượt xem: 74864
Thông báo tạm ngưng phục vụ vào chiều và tối ngày 8/3/2023
Bộ phận phục vụ tạm ngưng phục vụ (Buổi chiều và tối ngày 8/3/2023)

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi chiều và tối ngày 8/3/2023.

Lý do: Thư viện tham gia hội thi nấu ăn nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

                                                                                                                  THƯ VỆN

 

Nhận xét