Khảo sát ý kiến người dùng tại thư viện

Kính gửi đến Các bạn quý độc giả,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho năm học mới.

Thư viện gửi đến các bạn đọc giả link khảo sát của ý kiến người dùng tại thư viện:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhq_itnYurG29OgyOhtEMiRmwDTEYuOfJ9KhXmE7f0oRUXA/viewform?usp=sf_link

Những ý kiến quý báu của quý độc giả chính là căn cứ để Thư viện đánh giá hiệu quả những công việc hiện tại và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn nữa.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nhận xét