Ngày đăng bài: 07/05/2019 09:57
Lượt xem: 445575
Hỗ trợ phát sinh liên quan đến tài khoản giáo trình LiFe

Trong quá trình sử dụng sách LiFe khi gặp phải vấn đề về tài khoản học A2 (sau khi học A2.1, học tiếp A2.2) tài khoản bị khóa, hết han... tương tự với B1.

Các bạn Sinh viên vui lòng liên hệ Email của Nhà xuất bảnvietnam.techsupport@cengage.com để được hỗ trợ trực tiếp.

Nhận xét