Ngày đăng bài: 19/03/2019 15:47
Lượt xem: 451244
Giới thiệu "Danh mục Luận văn, luận án mới" đưa vào phục vụ trong tháng 3/2019

Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc "Danh mục khóa luận Quý 4 mới" đưa vào phục vụ từ tháng 3/2019. Xem chi tiết danh mục tại đây

Bạn đọc quan tâm có thể tiếp cận bản giấy tại Kho luận văn của thư viện, bản số có thể đọc trực tuyến trên thư viện số (trang web thư viện).

Nhận xét