Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện đối với sinh viên K62
Thời gian tiếp nhận đăng ký và tập huấn

Thư viện sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho sinh viên K.62 từ ngày 20/10 - 30 /11/20.

  • Thủ tục: Đại diện Ban cán sự lớp lên trực tiếp Thư viện để đăng ký lịch tập huấn cụ thể cho lớp.
  • Địa chỉ liên hệ: cô Vũ Thị Trang, tòa nhà TV1- Thư viện, (trong giờ hành chính).
  • Thời gian nhận đăng ký: bắt đầu từ 15/10/2020
  • Tập huấn: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6:

                               - Buổi sáng 2 ca : Lúc 7h30 và 9h

                               - Buổi chiều 2 ca: Lúc 14h và 15h30

Các lớp đăng ký lịch trước sẽ tập huấn và được cấp quyền sử dụng thư viện trước.

Chỉ những sinh viên đã qua tập huấn mới được cấp quyền sử dụng Thư viện.

 

 


Nhận xét