Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022
Thư viện nghỉ lễ từ 30/4 đến hết ngày 02/5/2022

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2022, Thư viện nghỉ lễ, tạm ngưng phục vụ từ 30/4/2022 đến hết ngày 02/5/2022

Từ ngày 03/5/2022, Thư viện phục vụ bạn đọc như thường lệ (ca ngày, tối và thứ 7, chủ nhật)

 


Nhận xét