Thông báo phục vụ bạn đọc online, tạm ngưng phục vụ trực tiếp tại Thư viện
Từ ngày 29/7/2021

Thư viện tạm ngưng phục vụ trực tiếp tại kho sách từ ngày 29/7/2021.

Các nhu cầu về tài liệu, tài khoản thư viện của bạn đọc, vui lòng liên hệ qua email thuvien@ntu.edu.vn.

Hoặc 1 trong các email của thủ thư như sau: 

1 .Tran Thi Ngoc Thao: thaottn@ntu.edu.vn

2. Ng Thi Kim Thanh:  thanhntk@ntu.edu.vn

3. Ma Thi Thuy: thuymt@ntu.edu.vn

Các trường hợp cần gia hạn sách, sinh viên không cần liên hệ gia hạn, vui lòng giữ sách đến hết thời gian giãn cách xã hội (Khi trả sách, chỉ cần báo cho thủ thư biết là sách trễ hạn trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg  để thủ thư tiếp nhận điều chỉnh ngày trả sách).

THƯ VIỆN

 


Nhận xét