Nội quy sử dụng thư viện

Đối với người dùng thư viện

1. Trang phục theo đúng quy định của Nhà trường. Gửi tư trang (không để những tư trang có giá trị) vào tủ gửi đồ.

2. Xuất trình thẻ sinh viên/ thẻ học viên khi giao dịch.

3. Không thay đổi vị trí tài liệu trên giá.

4. Kiểm tra kỹ tài liệu trước khi mượn và báo cho cán bộ thư viện biết tình trạng rách, hỏng của tài liệu (nếu có) để tránh bị phạt khi trả.

5. Giữ gìn tài liệu nguyên trạng. Nếu có sự thay đổi hiện trạng và trả chậm, sẽ chịu các hình thức xử lý theo quy định (kèm theo).

6. Đi nhẹ, nói đủ nghe. Không xả rác, hút thuốc, viết vẽ bậy, dán giấy trong khuôn viên Thư viện.

7. Không được thay đổi cấu hình và cài đặt phần mềm vào máy tính của Thư viện.

8. Khuyến khích góp ý trực tiếp (hoặc qua hộp thư, email) về thái độ làm việc của cán bộ thư viện với tinh thần xây dựng, phản ánh đúng người, đúng việc, đúng thời gian để phục vụ ngày càng tốt hơn.

9. Từ chối phục vụ nếu người dùng có thái độ không đúng mực.

Đối với cán bộ thư viện

Ngoài việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHNT ", khi làm việc cần thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Hướng dẫn, phục vụ người dùng chu đáo theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

2. Không được nói chuyện to, ăn uống, giải trí (chơi game, xem phim, nghe nhạc) trên máy tính. Cấm hút thuốc và có mùi rượu bia khi làm việc.

3. Văn minh, thân thiện, tôn trọng khi quan hệ giao dịch với người dùng.

4. Không tự ý mang tài liệu ra ngoài hoặc cho mượn tài liệu không qua đăng ký.

5. Đảm bảo cho tài liệu luôn được sắp xếp ngay ngắn, đúng vị trí.

6.Thực hiện đúng các chế độ vệ sinh, kiểm tra, bảo quản kho định kỳ.


Nhận xét