Ngày đăng bài: 22/03/2023 10:44
Lượt xem: 81683
Thông báo tạm ngưng phục vụ, sáng 23/03/2023
Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc, buối sáng 23/03/2023

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc, buối sáng 23/03/2023

Sau thời gian trên, Thư viện phục vụ bạn đọc như thường lệ.

Lí do tạm ngưng phục vụ: Tham dự Đại Hội công đoàn đơn vị.

                                                                                                  THƯ VIỆN

Nhận xét