Ngày đăng bài: 19/10/2023 15:35
Lượt xem: 199893
Giới thiệu danh mục sách mới bổ sung năm 2023
Thông tin tài liệu mới bổ sung

Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc "Danh mục sách mới bổ sung năm 2023".

    Số tài liệu này gồm cả sách tiếng Việt  (bản giấy) và sách ngoại văn (bản giấy hoặc ebook). Thư viện đang xử lý kỹ thuật và nhập kho phục vụ bạn đọc từ 19/10/2023. 

   Xem chi tiết danh mục Tại đây (một số tài liệu đang xử lý kỹ thuật - chưa giao kho, bạn đọc tìm sách trên website Thư viện sẽ chưa có thông tin).

    Kính mời bạn đọc quan tâm đến đọc/ mượn tại kho sách của thư viện, nếu tài liệu là ebook có thể đọc trực tuyến trên thư viện số (trang web thư viện).

   

Nhận xét