Ngày đăng bài: 17/04/2014 07:35
Lượt xem: 553132
Thời gian làm việc

1. Bộ phận phục vụ (nhà TV1)

- Từ thứ 2 - thứ 6:  

   + Sáng: 7h - 11h30 (11h ngừng mượn tài liệu).

   + Chiều: 13h30 -21h (20h30 ngừng mượn tài liệu).

- Thứ 7 - chủ nhật: Mở cửa theo giờ hành chính

Chiều chủ nhật hàng tuần (Từ 13h30- 17h) khu vực TV1 tạm ngưng phục vụ để chuyển sách và làm vệ sinh kho. 

2. Tổ Phát triển tài nguyên & thư viện số (nhà TV2)

      Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần theo giờ hành chính.

 

Nhận xét