Ngày đăng bài: 13/09/2017 10:38
Lượt xem: 471520
Thư viện bán giáo trình Life và sách nguyên lý kế toán
Địa điểm mua và giá bán sách

1. Giáo trình Life, nhà xuất bản Cengage learning

  - Giáo trình Life A1, A2, B
  - Sinh viên mua trực tiếp tại quầy thủ thư - Kho sách nhà TV1 - Thư viện.

  - Giá: 175.000đ/cuốn giáo trình.

                            

2. Sách Nguyên lý kế toán/ Phan Thị Dung, nhà xuất bản Nông nghiệp

- Giá: 90.000đ/cuốn

- Sinh viên mua trực tiếp tại quấy thủ thư - Kho sách nhà TV1 - Thư viện

                                              

Nhận xét