T

1 Tách dòng và phân tích biến đổi thành phần chuỗi gen VP2-4-3 (phân đoạn A)của virus cường độc gumboro chủng GHUT-12 của Việt Nam / Lê Thị Kim Xuyến, Võ Công Huân, Đoàn Thị Thanh Hương, Lê Thanh Hòa
2 Tài chính / Cơ quan của Bộ Tài chính
3 Tài chính quốc tế / Trần Ngọc Thơ và các tác giả khác
4 Tài nguyên và Môi trường / Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 Tạo mô sẹo và dịch huyền phù tế bào có khả năng sản xuất taxol từ lá và thân non cây thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc / Lê Thị Thủy Tiên, Bùi Trang Việt, Nguyễn Đức Lượng
6 Tạp chí biển Việt Nam : Diễn đàn vì biển, đảo thiêng liêng - cơ quan ngôn luận của Trung ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam / Trung Ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
7 Tạp chí các khoa học về trái đất / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 Tạp chí cơ khí Việt Nam / Tổng hội Cơ khí Việt Nam
9 Tạp chí Công nghệ ngân hàng/ Khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh
10 Tạp chí Cộng sản / Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
11 Tạp chí điện và đời sống / Hội điện lực Việt Nam
12 Tạp chí Điện Việt Nam / Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam
13 Tạp chí Giáo dục lý luận / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Hà Nội
14 Tạp chí hóa học / Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
15 Tạp chí Khí tượng thủy văn / Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia
16 Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản / Trường Đại học Nha Trang
17 Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng / Bộ Xây dựng. Viện Khoa học công nghệ xây dựng
18 Tạp chí Khoa học và công nghệ / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
19 Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
20 Tạp chí Kinh tế và Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân
21 Tạp chí Lịch sử Đảng / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
22 Tạp chí Luật học
23 Tạp chí Ngân hàng / Tạp chí Lý luận và nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
24 Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán / Bộ Tài chính. Học viện Tài chính
25 Tạp chí Sinh học / Trung tâm Khoa học tự nhiên và quốc gia
       1  2  3 of 3     
Tìm nhanh