C

1 Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 5 : Các quá trình hóa học / Nguyễn Bin
2 Cảm ứng tạo Callus và tái sinh chồi từ callus ở cây hoa loa kèn Lilium Formolongo làm cơ sở cho công tác chọn tạo giống bằng kỹ thuật chuyển ghen / Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Cambridge journal of economics : Volume 36 Number 5 September 2012 [electronic resource].
4 Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.
5 Chemical Engineering &Technology
6 Chemometrics and intelligent laboratory systems : an international journal sponsored by the Chemometrics Society.
7 Chitin and chitosan derivatives : advances in drug discovery and developments / editor, Se-Kwon Kim
8 Chứng khoán Việt Nam / Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
9 Cocoa and coffee fermentations / edited by Rosane F. Schwan, Graham H. Fleet.
10 Computer Science research and development
11 Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
12 Computers and structures
13 Con tôm : Bản tin của Hội nghề cá Việt Nam / Hội nghề cá Việt Nam
14 Concrete International 1980
15 Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản : Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn và các tác giả khác
16 Công nghiệp hóa chất / Tập đoàn hóa chất Việt Nam
17 Contemporary accounting research
18 Corporate, partnership, estate, and gift taxation. / by James W. Pratt, William N. Kulsrud.
       1 of 1     
Tìm nhanh