N

1 Năng lượng Việt Nam / Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
2 Nature biotechnology [electronic resource].
3 Nghiên cứu các điều kiện để nâng cao biểu hiện gen phytase bằng chủng escherichia coli / Đỗ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Huyền....
4 Nghiên cứu hệ protein huyết thanh bệnh nhân viêm gan B bằng phương pháp sắc ký lỏng nano đa chiều kết hợp khối phổ liên tục / Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi
5 Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây đu đủ (Carica Papaya L.) từ phôi Soma phục vụ cho chuyển ghen / Nguyễn Minh Hùng, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
6 Nghiên cứu khoa học kiểm toán / Kiểm toán nhà nước - Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ
7 Nghiên cứu kinh tế / Viện Kinh tế học - Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn
8 Nghiên cứu phân loại và khả năng sử dụng DDT của chủng XKNA21 được phân lập từ đất ô nhiễm DDT / Nghiêm Ngọc Minh, Vũ Mạnh Chiến
9 Nghiên cứu phát triển bền vững / Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững
10 Ngoại thương : Tài liệu thông tin kinh tế thương mại / Trung tâm Thông tin thương mại. Bộ Thương mại
11 Người xây dựng / Tổng hội Xây dựng Việt Nam
12 Nhà nước và pháp luật / Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
13 Nhịp cầu đầu tư / Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
14 Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới / Viện Kinh tế Thế giới. Viện Khoa học xã hội Việt Nam
       1 of 1     
Tìm nhanh