Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Thư viện nghỉ lễ từ 10/4/2022 đến hết 11/04/2022

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, bộ phận phục vụ tại kho sách của Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ từ 10/4/2022 đến hết 11/04/2022.

Từ 12/04/2022, Thư viện phục vụ bạn đọc ca ngày, ca tối, thứ 7 và chủ nhật như thường lệ.

 

 


Nhận xét