Cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác (Năm học 2021-2022)

Thông tin tài liệu, liên hệ, giá và hình thức vận chuyển

Trả sách tự động 247

Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7

Mượn sách tự động

Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

Quy định về thẻ và Chính sách sử dụng thư viện

Quy định, chính sách sử dụng tài liệu giấy và số

Gia hạn sách online

Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Bán giáo trình tiếng Anh Life

Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường

Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC

Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường