Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn

1. Câu lạc bộ sinh viên - học viện bưu chính viễn thông: Tài liệu dành cho đào tạo từ xa ngành Điện tử- bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh:

        Địa chỉ truy cập: http://open.ptit.edu.vn/clbsv/forumdisplay.php?f=214

2. Ấn phẩm khoa học miễn phí:

Cho phép tải về hơn 80 triệu ấn phẩm khoa học về các lĩnh vực: Khoa học đời sống, Y tế, Vật lý, Toán học, Khoa học xã hội nhân văn.

        Địa chỉ truy cập:  http://www.freefullpdf.com

3.  Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis:

Taylor& Francis, đã thực hiện công tác xuất bản nghiên cứu học thuật từ năm 1798 và cho truy cập miễn phí một số nguồn tài liệu từ năm 2006.

         Địa chỉ truy cập: http://www.tandfonline.com/page/openaccess

4. Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

All resources available to Vietnam (Các nguồn thông tin miễn phí dành cho Việt Nam)

Free academic journals (Các tạp chí học thuật miễn phí)

Worldwide Science (Cổng thông tin toàn cầu về các nguồn thông tin khoa học trên các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế)

5. CSDL Luận văn miễn phí của ĐH Mahatma Ganhi:

        Địa chỉ truy cập: http://www.mgutheses.org/

6. Diễn đàn về điện (Trang web tiếng Anh)

       Bạn đọc có thể tìm thấy một số thông tin hữu ích từ hai diễn đàn về điện.

        Địa chỉ truy cập: http://www.electricityforum.com

        Địa chỉ truy cập: http://electrical-engineering-portal.com

7. Diễn đàn về điện tử (Trang web tiếng Anh)

        Địa chỉ truy cập: http://www.edaboard.com/

        Địa chỉ truy cập: http://www.electronicspoint.com/

8.  Thư viện Digital Library and Archives

       Địa chỉ truy cập:  http://scholar.lib.vt.edu/

9. Tạp chí nguồn mở của Hindawi Publishing

       Bạn đọc có thể tải miễn phí các bài báo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học cũng như một số lĩnh vực khoa học xã hội.

      Địa chỉ truy cập: http://www.hindawi.com/journals/

10. Diễn đàn điện, điện tử khoa Điện-Điện tử - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ truy cập: http://electric.forumvi.com/

(Để sử dụng tài liệu, bạn đọc phải đăng ký thành viên trên diễn đàn).