• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 658.562 Tr 561 Đ
    Nhan đề: Đánh giá chất lượng dịch vụ bổ sung tại khách sạn Intercontinental Nha Trang / Trương Huỳnh Đức; Đoàn Nguyễn Khánh Trân: GVHD

DDC 658.562
Tác giả CN Trương Huỳnh Đức
Nhan đề Đánh giá chất lượng dịch vụ bổ sung tại khách sạn Intercontinental Nha Trang / Trương Huỳnh Đức; Đoàn Nguyễn Khánh Trân: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 129 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Kiểm tra
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Dịch vụ
Tác giả(bs) CN Đoàn Nguyễn Khánh Trân: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002861
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
00197995
00215
0045A3AAF84-515E-4FE5-BBA1-61CAB8740456
005201811271414
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181127141450|bvanpth|y20181127140553|zvanpth
082 |a658.562|bTr 561 Đ
100 |aTrương Huỳnh Đức
245 |aĐánh giá chất lượng dịch vụ bổ sung tại khách sạn Intercontinental Nha Trang / |cTrương Huỳnh Đức; Đoàn Nguyễn Khánh Trân: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a129 tr. ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Khóa 56
650 |aChất lượng|xKiểm tra
650 |aDu lịch|xDịch vụ
700 |aĐoàn Nguyễn Khánh Trân: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002861
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000002861 Kho luận văn 658.562 Tr 561 Đ Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét