Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
40+ Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại / Quỳnh Lan, Thụy Vũ (chủ biên)
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
279 tr. ; 20 cm
Quỳnh Lan

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

3
4
5
Bài giảng Thương mại điện tử / Mai Thị Linh
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
120 tr.
Mai Thị Linh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 27