Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Máy lạnh / Trần Thanh Kỳ
Hà Nội : Giáo dục, 1994
632 tr. : minh họa ; 24 cm
Trần Thanh Kỳ

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:96) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Máy lạnh / Trần Thanh Kỳ
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Bách Khoa, 1992
613 tr. : minh họa ; 24 cm
Trần Thanh Kỳ

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:91) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Máy lạnh / Trần Thanh Kỳ
TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2004
625 tr. : minh họa ; 24 cm
Trần Thanh Kỳ

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:139) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

4
Thiết kế lò hơi / Trần Thanh Kỳ
Tp.HCM : Trường ĐHBK Tp. HCM, 1990
220 tr. ; 21 cm
Trần Thanh Kỳ

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:111)

       1 of 1