Sách ngoại văn
621
Digital and Statistical Signal Processing /
DDC 621
Tác giả CN Veloni, Anastasia
Nhan đề Digital and Statistical Signal Processing / by Anastasia Veloni, Nikolaos Miridakis, Erysso Boukouvala
Thông tin xuất bản CRC Press, 2018
Mô tả vật lý 576 P.
Thuật ngữ chủ đề Statistical Signal Processing
Tác giả(bs) CN Boukouvala, Erysso
Tác giả(bs) CN Miridakis, Nikolaos
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173652
00212
00414277542-6B83-4A58-8802-F1C156A82A26
005202210030902
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20221003090234|zngavt
082 |a621
100 |aVeloni, Anastasia
245 |aDigital and Statistical Signal Processing / |cby Anastasia Veloni, Nikolaos Miridakis, Erysso Boukouvala
260 |bCRC Press, |c2018
300 |a576 P.
650 |aStatistical Signal Processing
700 |aBoukouvala, Erysso
700 |aMiridakis, Nikolaos
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitalandstatisticalsignalprocessing_anastasiaveloni/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét