Sách ngoại văn
338.9
Environment and development:
DDC 338.9
Tác giả CN Stavros G. Poulopoulos editor.
Nhan đề Environment and development: basic principles, human activities, and environmental implications / Stavros G. Poulopoulos, Vassilis J. Inglezakis editor.
Thông tin xuất bản Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2016
Thuật ngữ chủ đề Sustainable development
Thuật ngữ chủ đề Human ecology
Tác giả(bs) CN Inglezakis, Vassilis J.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001136815
00212
004D464ED9B-D8F6-4C37-A062-8014B28CDE38
005202007080827
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9780444627339
039|a20200708082726|bhungbt|c20200703084434|dhungbt|y20200703084132|zhungbt
082 |a338.9
100 |aStavros G. Poulopoulos editor.
245 |aEnvironment and development: |bbasic principles, human activities, and environmental implications / |cStavros G. Poulopoulos, Vassilis J. Inglezakis editor.
260 |aAmsterdam, Netherlands : |bElsevier, |c2016
650 |aSustainable development
650 |aHuman ecology
700|aInglezakis, Vassilis J.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/environmentanddevelopment_ stavrosgpoulopoulos/09780444627339_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét