• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 332.16 H 103
    Nhan đề: 225 tình huống giải đáp và quy định mới nhất về quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Chế độ báo cáo thống kê, kiểm toán, chính sách tiền tệ trong hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng / Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa)

DDC 332.16
Nhan đề 225 tình huống giải đáp và quy định mới nhất về quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Chế độ báo cáo thống kê, kiểm toán, chính sách tiền tệ trong hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng / Quý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2010
Mô tả vật lý 541 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng - Nghiệp vụ ngân hàng
Môn học Ngân hàng thương mại
Môn học Thương mại điện tử
Tác giả(bs) CN Kim Thư
Tác giả(bs) CN Quý Long
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000021475-6
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000026000
000 00000nam a2200000 4500
00124153
00211
0045DB56F4B-F91D-40BE-B378-98B3A509B96E
005201611301048
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20161130104715|bvinhpq|c20161130104306|dvinhpq|y20111123|zluuyen
082 |a332.16|bH 103
245 |a225 tình huống giải đáp và quy định mới nhất về quản lý hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Chế độ báo cáo thống kê, kiểm toán, chính sách tiền tệ trong hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng / |cQuý Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống hóa)
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2010
300 |a541 tr. ; |c27 cm
650 |aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650 |aNgân hàng - Nghiệp vụ ngân hàng
690|aNgân hàng thương mại
690|aThương mại điện tử
700 |aKim Thư
700 |aQuý Long
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000021475-6
852|bKho mượn|j(1): 3000026000
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/225tinhhuonggiaidap/pagethumbimage.jpg
890|a3|b2|c1|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000026000 Kho mượn 332.16 H 103 Sách Tiếng Việt 3
2 1000021476 Kho đọc Sinh viên 332.16 H 103 Sách Tiếng Việt 2
3 1000021475 Kho đọc Sinh viên 332.16 H 103 Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét